🧡 Hoppa till huvudinnehåll🔍 Hoppa till sök

Automation Workshop är ett programvaruverktyg för Windows som gör det möjligt att automatisera tidskrävande, komplexa, repetitiva och återkommande processer · Kom igång · Snabbhandledningar

Automation Workshop virtuell box · v7.6.0

Automation Workshop

Skapa automatiserade uppgifter enklare än någonsin tidigare! Automation Workshop kräver inga kunskaper i skript, programmering eller kodning. Kärnan i automatiseringen är att skapa uppgifter som innehåller utlösare och åtgärder som nyckelkomponenter, var och en optimerad för intuitiv förståelse genom ett enkelt men effektivt gränssnitt.

Automation Workshop kan övervaka mappar för innehållsförändringar och utföra olika scenarier, från enkel rapportering till komplexa autonoma filoperationer. Automation Workshop kan enkelt bli en integrerad del av din automatiserade IT-infrastrukturdesign för Microsoft Windows.

Du kanske gillar…

Automatiseringsvideor · utforska vår omfattande samling av videohandledningar som hjälper dig att skapa dina egna automatiseringsarbetsflöden. Ta en snabb titt på vårt videobibliotek och få en inblick i det omfattande utbudet av automationsämnen som behandlas…

YouTube-video · Automatisk CPU-pinning i Windows
Automatisk CPU-pinning i Windows
YouTube-video · Automatisk avslutning av Windows-processer
Automatisk avslutning av Windows-processer
YouTube-video · Automatisering av Windows-tjänster
Automatisering av Windows-tjänster
YouTube-video · Automatisera en FTP-överföring
Automatisera en FTP-överföring
YouTube-video · Automatisera SFTP-uppladdningar i Windows
Automatisera SFTP-uppladdningar i Windows
YouTube-video · Synkronisera SFTP-serverfiler och -dokument
Synkronisera SFTP-serverfiler och -dokument

Fantastiskt

Variable Wizard kopplar ihop åtgärder och utlösare visuellt…

Säkert

 • Utmärkt industristandard säker mejl kapacitet med SSL- och STARTTLS-alternativ ger inte bara användaren alla nödvändiga medel för sofistikerade mejlutskick, utan kan också enkelt ta hand om automatisk mejldistribution av vilken komplexitet som helst.
 • Säker övervakning av fjärrfiler och kataloger - nya, befintliga, modifierade, raderade ändringar, antal och storlek av filer - var som helst via SFTP med SCP och SSH-lägen, FTP med lägena Plain, Explicit och Implicit, Amazon S3 med åtkomst och hemliga nycklar och WebDAV med lägena Plain och SSL · TLS. För att göra anslutningen säkrare kan du konfigurera fingeravtryck från tillåtna servrar och betrodda certifikat från auktoriserade certifikatutfärdare.
 • Automatisk komprimering och avkomprimering med stöd för flerkärniga processorer för effektiv arkivhantering. Denna lösning på företagsnivå hanterar enkelt arkiv av praktiskt taget obegränsad storlek, Unicode-tecken i filnamn och AES-256-kryptering samt populära format på Unix/Linux/BSD, t.ex. Tar, Gzip och Bzip2.

Kraftfullt

 • En kraftfull uppsättning av nästan 40 filoperationer med fil och mapplista, kopiering, flyttning, omdöpning, radering, sparande och hämtning av innehåll, samt uppladdning av filer på distans och nedladdning.
 • Den har kraftfulla Starta program och Kör CMD-kommando Åtgärder som ger användaren möjlighet att både köra kommandotolkarkommandon i Windows och ansluta till nästan alla program som redan finns i företagets IT-infrastruktur.
 • Designad med flerkärniga processorer i åtanke, implementerar den uppgiftsutförandestrategier som tillåter obegränsad uppgiftsparallellisering.
 • Kraftfulla alternativ för felhantering gör det möjligt för användaren att undvika eller kringgå problem genom att köra ytterligare fördefinierade uppgifter automatiskt.
YouTube-video · Synkronisera SFTP-serverfiler och -dokument

Realtid

 • Den Driftshanteraren ger realtidsdata om minnesanvändning, aktiva utlösare, exekverade uppgifter och tjänstens drifttid, så att du kan se till att systemet körs optimalt.
 • Utlösarhanteraren ger en omedelbar översikt över alla aktiva utlösare, deras aktiveringsvillkor och parametrar, samt visar alla kommande scheman för utförandet av uppgifter under nästa dag, vecka eller månad.
 • Köhanteraren ger en översikt över alla pågående och väntande uppgifter, vilket gör det möjligt för användaren att manuellt exekvera en uppgift innan den planeras att köras eller radera väntande uppgifter innan de startas.
 • Ta automatiseringen ännu längre med Systemstart-utlösare, som automatiserar uppgifter som utförs vid antingen systemstart eller avstängning.

Smart och obevakad

 • När Automation Workshop har installerats körs den helt obevakat i bakgrunden som en Windows-tjänst utan att användaren behöver logga in.
 • Användarinloggning-utlösare gör det möjligt att övervaka inloggningar och utloggningar för alla användare. Dessutom innehåller uppgifterna en avancerad Kör som-inställning som gör det möjligt att utföra uppgifter med olika autentiseringsuppgifter och i olika användarmiljöer, beroende på om användaren är in-eller utloggad.
 • Applikationen är utformad med tanke på energieffektivitet och passar perfekt för alla plattformar, från servrar till bärbara datorer.

Omedelbara fördelar

Automatisering av IT-processer med hjälp av kodfria verktyg är ett nytt paradigmskifte. Människor skapar fantastiska automatiserade lösningar utan att skriva någon programkod. De automatiserade arbetsflödena skapas snabbt, vilket minskar de initiala kostnaderna och förbättrar avkastningen på lång sikt.

Gunnar W., citat om Automation Workshop
Automation Workshop är en fantastisk programvara. Den kommer att spara tusentals arbetstimmar bara i år!—Gunnar W.

Enkel men avancerad

 • Det intuitiva gränssnittet med Uppgiftsskapare och Konfigurationshandledningar leder dig genom processen för uppgiftsdesign utan att kräva skriptkunskaper eller förberedande utbildning. Det är enkelt att automatisera vad som helst och var som helst med denna automatisering utan kod-plattform.
 • Den avancerade Logghanteraren gör det möjligt att få fullständig information om tidigare händelser, samt att sortera och filtrera dem på ett behändigt sätt.
 • Kontextkänslig hjälp tar dig från vilken plats som helst i programmet till lämpligt onlinehjälpsämne, med noggranna beskrivningar och länkar till relevant hjälp och supportinformation.
 • MSI-installationsprogrammet stöder distribution via Active Directory - och kan därför distribueras över hundratals datorer automatiskt.

Universellt tillgänglig

Avancerad jobbplanerare – Automation Workshop fungerar felfritt på alla moderna 32-bitars och 64-bitars Microsoft Windows-versioner: Windows 10 · Windows 11 · Server 2012 & 2012 R2 · Server 2016 · Server 2019 · Server 2022.

Äldre Windows-versioner (t.ex. Windows 8 och Server 2008) stöds inte "officiellt" men bör ändå fungera utmärkt. Den underliggande arkitekturen i Windows utvecklas och våra appar är utformade för att vara kompatibla både bakåt och framåt.