🧡 Μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο🔍 Μετάβαση στην αναζήτηση

Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να κάνει το λογισμικό αυτά που χρειάζεστε. Συνδυάζοντας μια αισθητικά ευχάριστη διεπαφή και τεχνολογική πολυπλοκότητα κάτω από την επιφάνεια, προσφέρουμε προϊόντα αυτοματοποίησης για τα Microsoft Windows που είναι ευχάριστα στη χρήση και ικανά να παράγουν αποτελέσματα.

Εικονικό κουτί Automation Workshop · v8.0.0

Automation Workshop

Αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες εργασίες στα Windows, το κόστος μειώνεται αποτελεσματικά και οι διεργασίες γίνονται πιο γρήγορα μέσω της σύνδεσής τους σε ένα νεοσύστατο ενδιάμεσο επίπεδο που είναι ικανό για πολύπλοκες λύσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Εδώ είναι που το Automation Workshop είναι αποτελεσματικό, αυτοματοποιώντας με έξυπνο τρόπο πολλά βήματα. Η αυτοματοποίηση εργασιών μειώνει τη μη απαραίτητη ανθρώπινη συμμετοχή, και συνεπώς τον χρόνο που εκτρέπεται από βασικές εργασίες. Με την αυτοματοποίηση εργασιών, το κόστος μειώνεται αποτελεσματικά και οι διεργασίες εκτελούνται πιο γρήγορα. Τα ανθρώπινα σφάλματα και οι περιττές καθυστερήσεις αποφεύγονται αποτελεσματικά, και παρέχονται οπτικά εργαλεία για τη συλλογή πληροφοριών για προηγούμενες αυτοματοποιημένες διεργασίες.

Workshop, Διαχειριστές ουράς και αρχείων καταγραφής, Υπηρεσία και Εργασίες…

Υπέροχες λειτουργίες

Υπέροχα εργαλεία

Πρώτα βήματα

Εικονικό κουτί Command Line Email · v8.0

Command Line Email

Με το Command Line Email, μπορείτε να στέλνετε μηνήματα απλού κειμένου και πολύπλοκης μορφοποίησης HTML, να επισυνάπτετε αρχεία, έγγραφα και εικόνες σε email, και να στέλνετε email από Προγραμματισμένες εργασίες, Σκριπτ CGI ή από οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να εκτελέσει εξωτερικές εντολές.

Οι προηγμένες λειτουργίες επιτρέπουν τη χρήση παραμέτρων από ένα αρχείο κειμένου ή από αρχεία, τον καθορισμό κωδικοποίησης του κειμένου μηνυμάτων (Unicode, UTF-8, etc.), τη χρήση κωδικοποίησης MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), τη χρήση διάφορων μεθόδων ελέγχου ταυτότητας, όπως AUTH PLAIN, LOGIN, NTLM, CRAM-MD5, και την αυτόματη ανίχνευση, και την εγκαθίδρυση μιας ασφαλούς συνεδρίας επικοινωνίας με διακομιστή SMTP χρησιμοποιώντας ασφαλείς λειτουργίες SSL or STARTTLS, συμπεριλαμβανομένου ενός απεριόριστου αριθμού παραληπτών TO, CC και BCC.

Με μια ματιά

  • Στείλτε email πολλαπλών λειτουργιών με απεριόριστα συνημμένα, μορφοποίηση HTML, και επιβεβαιώσεις email από το DOS prompt.
  • Καθορίστε παραμέτρους email, χρησιμοποιώντας εξωτερικά αρχεία κειμένου, με πλήρη υποστήριξη Unicode και UTF-8.
  • Χρησιμοποιήστε έλεγχο ταυτότητας SMTP με μια λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης για να εγκαθιδρύσετε μια σύνδεση με έναν διακομιστή SMTP αυτόματα ή χρησιμοποιήστε τις μεθόδους ελέγχου ταυτότητας LOGIN, PLAIN, NTLM, και CRAM-MD5.
  • Ασφαλής σύνδεση με κρυπτογράφηση δεδομένων STARTTLS και SSL με προηγμένη αποσφαλμάτωση.
  • Απλές παράμετροι γραμμής εντολών με υποστήριξη ψευδωνύμων.
  • Χρησιμοποιήστε αρχεία δέσμης για να στείλετε mail από οποιοδήποτε* πρόγραμμα, όπως σκριπτ VBA, PHP, Perl, και πολλά άλλα…

Πρώτα βήματα

Σχετικά

Η Febooti, Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρία, με έδρα στην Ευρώπη. Εστιάζουμε πάντα στην ποιότητα των προϊόντων. Από την προσεκτική εξέταση της λειτουργικότητας και της διεπαφής χρήστη έως την ενδελεχή δοκιμή του τελικού προϊόντος, κάθε βήμα γίνεται με ακεραιότητα για να παρέχεται μια αξιόπιστη εμπειρία αυτοματοποίησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εκτιμούμε ιδιαιτέρως τη γνώμη σας και σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για σχόλια, προτάσεις και ερωτήσεις.