🧡 Μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο🔍 Μετάβαση στην αναζήτηση

Χιλιάδες χρήστες σε όλον τον κόσμο χρησιμοποιούν ήδη το εργαλείο μας για προγραμματισμό εργασιών και αυτοματοποίηση ροών εργασιών, που ονομάζεται Automation Workshop. Τα προϊόντα μας χρησιμοποιούνται παντού για αυτοματοποίηση εργασιών σε λειτουργικά συστήματα Windows. Δημιουργούμε λογισμικό που είναι εύχρηστο και παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες υποστήριξης. Η Febooti Ltd. είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες λογισμικού αυτοματοποίησης στη Λετονία.

Η αυτοματοποίηση εργασιών IT επιτρέπει στους υπαλλήλους να εστιάζουν σε εργασίες με υψηλή προστιθέμενη αξία και συνεπώς οδηγεί συνήθως σε εξοικονόμηση του προϋπολογισμού IT. Η αυτοματοποίηση βοηθά επίσης στη βελτίωση της ποιότητας διαχειριστικών εργασιών IT και εργασιών διαχείρισης αρχείων. Διατίθεται λήψη δωρεάν δοκιμαστικής έκδοσης, καθώς και ένα πολύ ευέλικτο εκπτωτικό πρόγραμμα για μαζικές αγορές.

Εικονικό κουτί Automation Workshop · v8.0.0

Automation Workshop

Η υπηρεσία του Automation Workshop είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού εργασιών που λειτουργεί με το Automation Studio με μια διεπαφή χρήστη έξυπνης αυτοματοποίησης. Δεν απαιτείται συγγραφή κώδικα για τη δημιουργία προγραμματισμένων εργασιών που βασίζονται σε γεγονότα με την προηγμένη τεχνολογία αυτοματοποίησης—Εναύσματα, Ενέργειες, Οδηγός μεταβλητών.

Με την αποτελεσματική ενοποίηση μιας διαισθητικής οπτικής διεπαφής με την ιδιαιτερότητα εμπλουτισμένων παραμέτρων, το Automation Workshop επιτρέπει τον σχεδιασμό Εργασιών με πολυπλοκότητα τύπου σκριπτ. Συνεπώς, χωρίς να χρειάζεται να έχετε εμπειρία συγγραφής κώδικα, είστε εξοπλισμένοι με εργαλεία που μπορούν να συνδέουν ασύνδετες (π.χ. χειροκίνητα συνδεδεμένες) διεργασίες αυτόματα.

Αυτοματοποιήστε παντού και τα πάντα με το προηγμένο Έναυσμα προγραμματισμού εργασιών, τους έξυπνους παρατηρητές αρχείων και απομακρυσμένων φακέλων, ή απλώς τα εναύσματα εκκίνησης συστήματος. Αυτά τα Εναύσματα μπορούν να συνδεθούν δυναμικά με 100+ Ενέργειες αυτοματοποίησης εργασιών που επιτρέπουν τη δημιουργία αυτοματοποιημένων εργασιών για εργασίες όπως λειτουργίες αρχείων και φακέλων, συμπίεση αρχείων με δημοφιλή υποστήριξη αρχειοθέτησης των Windows ή του Linux, μεταφόρτωση ή λήψη αρχείων από ασφαλείς διακομιστές FTP ή ακόμη από το cloud.

Το Automation Workshop περιλαμβάνει τις απαραίτητες λειτουργίες διαχείρισης, παρακολούθησης, αναφοράς και δημιουργίας αρχείων καταγραφής που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να αναγνωρίζει μοναδικά τις διεργασίες και τα προβλήματα και για να παραμένει ενημερωμένος για τις σχετικές λειτουργίες συστήματος.

Καθολικά διαθέσιμο

Οι λύσεις λογισμικού μας λειτουργούν ομαλά σε όλους τους μοντέρνους υπολογιστές Microsoft Windows 32-bit και 64-bit: Windows 10 · Windows 11 · Server 2016 · Server 2019 · Server 2022.

Παλιότερες εκδόσεις των Windows (όπως το Windows 8 και το Server 2008) δεν υποστηρίζονται «επισήμως», αλλά πρέπει να λειτουργούν πολύ καλά. Η υποκείμενη αρχιτεκτονική των Windows εξελίσσεται και οι εφαρμογές μας σχεδιάζονται να είναι συμβατές τόσο προς τα πίσω όσο και προς τα μπροστά.

Εικονικό κουτί Command Line Email · v8.0

Command Line Email

Με το Command Line Email, μπορείτε να στέλνετε μηνήματα απλού κειμένου και πολύπλοκης μορφοποίησης HTML, να επισυνάπτετε αρχεία, έγγραφα και εικόνες σε email, και να στέλνετε email από Προγραμματισμένες εργασίες, Σκριπτ CGI ή από οποιοδήποτε πρόγραμμα μπορεί να εκτελέσει εξωτερικές εντολές. Περιλαμβάνονται αυτο-περιγραφόμενες εντολές email με ψευδώνυμα που είναι εύκολα στην απομνημόνευση.

Οι προηγμένες λειτουργίες του λογισμικού επιτρέπουν τη χρήση παραμέτρων από ένα αρχείο κειμένου ή από αρχεία, τον καθορισμό κωδικοποίησης του κειμένου μηνυμάτων (Unicode, UTF-8, etc.), τη χρήση κωδικοποίησης MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), τη χρήση διάφορων μεθόδων ελέγχου ταυτότητας, όπως AUTH PLAIN, LOGIN, NTLM, CRAM-MD5, και την αυτόματη ανίχνευση, την εγκαθίδρυση μιας ασφαλούς συνεδρίας επικοινωνίας με διακομιστή SMTP χρησιμοποιώντας ασφαλείας λειτουργίες SSL ή STARTTLS, και πολλά άλλα…

Δωρεάν λογισμικό

Αυτόνομες μονάδες δωρεάν λογισμικού με ευκολία πρόσβασης παρέχονται μέσω της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Δυναμική φόρτωση και εκφόρτωση, με βοήθεια προσαρμοσμένη στο πλαίσιο.

  • Hex Editor · δείτε και επεξεργαστείτε αρχεία σε λειτουργίες ASCII και HEX.
  • Hash & CRC · υπολογίστε αθροίσματα ελέγχου hash αρχείων, όπως MD5 και SHA-1.