🧡 Μετάβαση στο βασικό περιεχόμενο🔍 Μετάβαση στην αναζήτηση

Παλιότερα νέα για τα προϊόντα λογισμικού μας και τις σχετικές εκδηλώσεις. Διαβάστε για προηγούμενες εκδόσεις εφαρμογών, ενημερώσεις, patches και διορθώσεις σφαλμάτων.

Σημείωση*

Πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις στα Ελληνικά διατίθενται μόνο σε πολύ σύντομη μορφή, συνήθως μόνο με την ημερομηνία και την έκδοση. Στο μεταξύ, μια πλήρης σύνοψη με τις αλλαγές είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.

Παλιότερα νέα…

 • Εξοικειωθείτε με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.
 • 29 November 2021
  Βελτιωμένη έκδοση 5.5.0 για την εφαρμογή Automation Workshop. Δείτε τις σημειώσεις έκδοσης για περισσότερες πληροφορίες.
 • 24 September 2021
  Μικρή ενημέρωση 5.2.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 12 August 2021
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 5.1.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 3 August 2021
  Μικρή ενημέρωση 5.1.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 17 June 2021
  Νέα βασική έκδοση 5.0.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 4 January 2021
  Μικρή ενημέρωση 4.6.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 17 November 2020
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 4.5.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 12 November 2020
  Βελτιωμένη έκδοση 4.5.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 4 May 2020
  Μικρή ενημέρωση 7.0 για την εφαρμογή Command Line Email. Δείτε τις σημειώσεις έκδοσης για περισσότερες πληροφορίες.
 • 16 April 2020
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 4.1.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 2 April 2020
  Μικρή ενημέρωση 4.1.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 7 January 2020
  Νέα βασική έκδοση 4.0.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 14 March 2019
  Μικρή ενημέρωση 3.2.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 3 January 2019
  Μικρή ενημέρωση 3.1.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 9 August 2018
  Νέα βασική έκδοση 3.0.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 20 May 2017
  Νέα βασική έκδοση 6.0 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 6 May 2017
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 2.4.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 17 March 2017
  Μικρή ενημέρωση 2.4.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 25 September 2015
  Μικρή ενημέρωση 3.7 για την εφαρμογή Hash & CRC. Δείτε τις σημειώσεις έκδοσης για περισσότερες πληροφορίες.
 • 24 September 2015
  Μικρή ενημέρωση 3.7 για την εφαρμογή Hex Editor. Δείτε τις σημειώσεις έκδοσης για περισσότερες πληροφορίες.
 • 2 April 2015
  Μικρή ενημέρωση 2.3.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 24 October 2014
  Μικρή ενημέρωση 2.2.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 10 July 2014
  Μικρή ενημέρωση 2.1.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 18 April 2014
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 2.0.2 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 17 April 2014
  Μικρή ενημέρωση 5.2 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 25 March 2014
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 2.0.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 24 March 2014
  Νέα βασική έκδοση 2.0.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 17 July 2013
  Μικρή ενημέρωση 3.6 για την εφαρμογή Hash & CRC.
 • 1 July 2013
  Μικρή ενημέρωση 5.1 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 29 January 2013
  Μικρή ενημέρωση 3.5 για την εφαρμογή Hash & CRC.
 • 21 January 2013
  Νέα βασική έκδοση 5.0 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 5 September 2012
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 1.3.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 23 August 2012
  Μικρή ενημέρωση 1.3.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 31 July 2012
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 1.2.2 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 18 April 2012
  Μικρή ενημέρωση 4.1 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 20 March 2012
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 1.2.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 15 March 2012
  Μικρή ενημέρωση 1.2.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 25 August 2011
  Μικρή ενημέρωση 1.1.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 18 July 2011
  Γενικές βελτιώσεις.
 • 12 July 2011
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 1.0.2 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 6 July 2011
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 1.0.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 6 July 2011
  Νέα βασική έκδοση 1.0.0 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 16 March 2011
  Μικρή ενημέρωση 0.9.9 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 24 January 2011
  Νέα βασική έκδοση 4.0 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 1 November 2010
  Μικρή ενημέρωση 0.9.8 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 27 July 2010
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 0.9.7 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 23 July 2010
  Μικρή ενημέρωση 0.9.6 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 2 April 2010
  Μικρή ενημέρωση 0.9.5 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 31 August 2009
  Μικρή ενημέρωση 3.2 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 3 August 2009
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 0.9.4 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 31 May 2009
  Μικρή ενημέρωση 0.9.3 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 14 November 2008
  Μικρή ενημέρωση 0.9.2 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 8 November 2008
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 2.1 της εφαρμογής Hex Editor.
 • 4 November 2008
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 0.9.1 της εφαρμογής Automation Workshop.
 • 3 November 2008
  Νέα βασική έκδοση 0.9 για την εφαρμογή Automation Workshop.
 • 8 August 2007
  Μικρή ενημέρωση 3.1 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 23 April 2007
  Νέα βασική έκδοση 3.0 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 7 August 2006
  Νέα βασική έκδοση 2.0 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 21 January 2005
  Μικρή ενημέρωση 1.3 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 24 November 2004
  Νέα βασική έκδοση 1.0 για την εφαρμογή Hex Editor.
 • 27 July 2004
  Διορθώσεις σφαλμάτων για την έκδοση 1.2 της εφαρμογής Command Line Email.
 • 28 June 2004
  Μικρή ενημέρωση 1.1 για την εφαρμογή Command Line Email.
 • 28 June 2004
  Νέα βασική έκδοση 1.0 για την εφαρμογή Command Line Email.